Dobro došli na logistički adresar BiH!

prema potrebi izaberite kategoriju djelatnosti ili upišite riječ

WIN-ŠPED d.o.o.

Opis firme

Međunarodni transport roba - cestovni saobraćaj, zračni, željeznički, morski - kontejnerima. Transport živih životinja. Transport hladnjačama Halilovići 12
Azurirano 26.09.2017

Podaci o firmi

Naziv firme/tvrtke WIN-ŠPED d.o.o.
Država Bosna i Hercegovina
Grad Sarajevo
Adresa Halilovići 12
Poštanski broj 71000
Posjedujem vlastita prevozna sredstva Ne
Broj zaposlenih radnika 4
Broj godina bavljenja transportom i sektorom logistike 6
Sertifikate koje posedujete FIATA
Djelatnosti Međunarodni teretni transport, Domaći teretni transport, Carinski špediter
Broj telefona 033465877
Broj telefaksa 033465877
Mobilni telefon 062203571
Kontakt osoba Melisa Palo
E-mail winsped@winsped.ba
URL/web site winsped.ba
Država iz koje ili prema kojoj se vrši usluga transporta Albanija
Vršimo prevoz robe u Drumskom teretnom transportu, Željezničkom teretnom transportu, Vodenom teretnom transportu, Zračnom teretnom transportu
Težina robe za prevoz do 1,2 tone (kombi), do 3,6 tona (solo kamioni), do 10 tona (solo kamioni), do 25 tona (šleperi), više od 25 tona, više od 100 kubika
Vrsta robe za prevoz Paketirana roba - bezopasne materije (ne ADR), Paketirana roba - ADR opasne materije, Prevoz u kontrolisanoj temperaturi (hladnjačama), Tečne bezopasne materije (u cisternama), Tečne opasne materije ADR (u cisternama), Rasuta roba (kiperima), Živa stoka, Viseća konfekcija, Kontejneri, Specijalni-vangabaritni tereti, Selidbe, Trupci, Nedefinisana vrsta roba

Lokacija


Halilovići , 71000 Sarajevo