Page 1 of 6

PODACI O FIRMI

GENERALNI PODACI

Naziv firme/tvrtke(*)
Greška, upišite naziv!

Porezni broj(*)
Niste upisali broj ili se on već nalazi u bazi podataka!

(Vaš porezni broj neće biti vidljiv na sajtu a upisuje se u svrhu izbegavanja duplog dodavanja Vaše firme u bazu podataka)

Kratak opis
Invalid Input

Država
Greška, označite državu!

Grad(*)
Obavezno polje!

Adresa(*)
Obavezno polje!

Poštanski broj(*)
Greška, upišite broj!

Broj telefona
Greška, unesite samo brojeve!

Broj telefaksa
Greška, unesite samo brojeve!

Mobilni telefon
Greška, unesite samo brojeve!

Kontakt osoba
Invalid Input

E-Mail adresa
Greška, unesite ispravno e-mail adresu!

URL/Website
Invalid Input

 
DOPUNSKI PODACI

Broj prevoznih sredstava (vučnih)
Greška, unesite samo broj!

Posedujem vlastita prevozna sredstva
Invalid Input

Broj zaposlenih radnika
Greška, unesite samo broj!

Broj godina bavljenja transportom i sektorom logistike
Greška, unesite samo broja!

Broj godina bavljenja posredovanjem pri carinskom postupku
Greška, unesite samo broja!

Sertifikati koje posjedujemo
Invalid Input

Nagrade i diplome
Invalid Input

DJELATNOST

Obavezno odaberite jednu djelatnost!

 
MEĐUNARODNI TERETNI TRANSPORT

(Opcija MEĐUNARODNI TERETNI TRANSPORT nije označena kao djelatnost Vaše firme. Ako želite da je označite odaberite dugme NAZAD ili nastavite unos izborom dugmeta NAPRIJED)

Pretežno vršimo usluge teretnog transporta između BiH i(*)
Obavezno odaberite jedno polje!

(Ctrl + klik) za više država.

Vršimo prevoz robe u(*)

Obavezno odaberite jedno polje!

Možemo da prevozimo robu(*)

Obavezno odaberite jedno polje

Vršimo prevoz sledećih vrsta robe(*)

Obavezno odaberite jedno polje!

 
DOMAĆI TERETNI TRANSPORT

(Opcija DOMAĆI TERETNI TRANSPORT nije označena kao djelatnost Vaše firme. Ako želite da je označite odaberite dugme NAZAD ili nastavite unos izborom dugmeta NAPRIJED)

Vršimo usluge preuzimanja robe za prevoz u regijama(*)

Obavezno odaberite jednu opciju!

Vršimo usluge isporuke robe u regijama(*)

Obavezno odaberite jednu opciju!

Vršimo prevoz robe u(*)

Obavezno odaberite jedno polje!

Možemo da prevozimo robu(*)

Obavezno odaberite jedno polje

Vršimo prevoz sledećih vrsta robe(*)

Obavezno odaberite jedno polje!

 
JAVNA ROBNA SKLADIŠTA

(Opcija JAVNA ROBNA SKLADIŠTA nije označena kao djelatnost Vaše firme. Ako želite da je označite odaberite dugme NAZAD ili nastavite unos izborom dugmeta ZAPAMTI)

Posjedujemo javno robno skladište veličine(*)

Obavezno odabrati jedno polje!

Možemo uskladištiti sledeće vrste robe(*)

Obavezno odaberite jedno polje!

Ostalo
Invalid Input

Usluge uz skladištenje robe(*)

Obavezno odaberite jedno polje!

Ostalo
Invalid Input

 
CARINSKI ŠPEDITER

(Niste u mogućnosti popunjavati formu za CARINSKI ŠPEDITER jer nije označena kao djelatnost vaše firme)

Carinska ispostava / referat(*)

Obavezno odaberite jedno polje!

Potvrda(*)
Obavezno odaberite jednu opciju!

Vaš kod (broj) za promjene(*)
Niste upisali broj!

(Upisani kod koristi se pri promjeni podataka ili brisanju firme)